Παναγιώτης Τσανάκας

Καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΕΔΕΤ