Τα Μουσεία ως φορείς αλλαγής

Μουσείο Μπενάκη
2017-11-30 09:30 - 15:00

Eγκαίνια της έκθεσης με θέμα: «Παιδεία Τέχνας Κατεργάζεται»

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
2017-11-23 12:00 - 13:00

Μεταλυκειακό έτος-τάξη Μαθητείας

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
2017-11-16 10:00 - 16:00


Tο Νέο Δίκτυο Δομών Υποστήριξης του Εκπαιδευτικού έργου

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
2017-10-25 12:30 - 17:00


Μετά φιλικωτάτων αισθημάτων… Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
2017-10-23 09:30 - 12:00

Ενημέρωση για το πιλοτικό πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ»

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
2017-10-25 09:30 - 14:00

Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ελλάδα

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
2017-10-16 09:45 - 16:30


Σελίδες