Εκπαίδευση σε θέματα Δημοσίων Συμβάσεων, ΕΣΗΔΗΣ και ΟΠΣ [18/12-19/12]

 

Ημερίδα

 
Ζωντανα τωρα

18 Δεκεμβρίου 2017

Αμφιθέατρο
09:30 - 11:45 Μέρος Ά
11:45 - 12:00 Διάλειμμα
12:00 - 14:15 Μέρος ΄Β
14:15 - 15:00 Διάλειμμα
15:00 - 16:30 Μέρος 'Γ

19 Δεκεμβρίου 2017

Αμφιθέατρο
09:00 - 11:30 Μέρος Ά
11:30 - 11:45 Διάλειμμα
11:45 - 13:15 Μέρος 'B