Εθνικός και Κοινωνικός Διάλογος για την Παιδεία

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
2016-03-23 11:00 - 16:30Προετοιμάζοντας το εκπαιδευτικό ταξίδι

Ίδρυμα Ευγενίδου
2016-02-12 17:00 - 20:30To Σωστό Βιογραφικό Σημείωμα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
2015-12-02 15:00 - 17:00

Συζήτηση υποψηφίων πρυτάνεων Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
2015-11-27 14:00 - 16:30

Σελίδες