Ειδική συνεδρίαση για τον απολογισμό πεπραγμένων από 1-1-2016 έως 31-12-2016 του Περιφερειάρχη και της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

 

Συζήτηση

 
Ζωντανα τωρα

6 Φεβρουαρίου 2017

Αίθουσα Θεάτρου
17:00 - 21:00 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης