Ενημέρωση των Σχολικών συμβούλων του Κλάδου ΠΕ02

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
2016-09-15 09:00 - 17:00

Τηλεδιάσκεψη του Πρωθυπουργού με τους 13 Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
2016-09-12 15:00 - 16:00

Νέα προγράμματα σπουδών για την αναβάθμιση της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στο σχολείο

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
2016-09-05 09:00 - 16:00

Inauguration of the new Malcolm H. Wiener Laboratory for Archaeological Science

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα
2016-06-04 18:00 - 21:30


ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΙΝΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
2016-05-10 10:00 - 13:30


ACS Athens Colloquium: “Sustaining Excellence”

Σχολεία Αμερικανικής Παροικίας (Αθήνα)
2016-04-21 14:00 - 2016-04-22 14:30

Παρουσίαση βιβλίου "Taste Lemnos The Book"

Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα (Κολλέγιο Αθηνών και Ψυχικού)
2016-04-13 20:00 - 21:30

Εθνικός Διάλογος για την Πρώιμη Παρέμβαση σε Μαθησιακά Προβλήματα

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
2016-04-09 10:30 - 15:30

Σελίδες