Παρουσίαση βιβλίου "Taste Lemnos The Book"

Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα (Κολλέγιο Αθηνών και Ψυχικού)
2016-04-13 20:00 - 21:30

Εθνικός Διάλογος για την Πρώιμη Παρέμβαση σε Μαθησιακά Προβλήματα

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
2016-04-09 10:30 - 15:30

Εθνικός και Κοινωνικός Διάλογος για την Παιδεία

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
2016-03-23 11:00 - 16:30

Σελίδες