ΧΙ Διεθνές Συνέδριο Σημειωτικής

 

Συνέδριο

 
Ζωντανα τωρα

14 Οκτωβρίου 2016

Αίθουσα "Μωρίς Σαλτιέλ"
14:30 - 15:30 From 'Psychology of art' to semiotics of culture

15 Οκτωβρίου 2016

Αίθουσα "Μωρίς Σαλτιέλ"
09:00 - 10:00 Umwelts in the (digital) Semiosphere: heterarchical semiosis in digital culture
17:30 - 18:30 Synechism, Umwelt and cultural analysis

16 Οκτωβρίου 2016

Αίθουσα "Μωρίς Σαλτιέλ"
09:00 - 10:00 Visual Communication and Multimodality