ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - Μια Σχέση σε Εξέλιξη

 

Ημερίδα

 
Ζωντανα τωρα

8 Δεκεμβρίου 2016

Αμφιθέατρο Πολιτιστικού Κέντρου
10:00 - 10:30 Χαιρετισμοί
10:30 - 11:10 Aπό το Κοινό στις Κοινότητες: Κινητοποιώντας τους Επισκέπτες των Μουσείων
11:10 - 11:50 Η Δημιουργία μιας Πολιτιστικής Συνεργασίας για την Αύξηση του Τουρισμού
11:50 - 12:30 Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και η Διεθνής Διάστασή του
12:30 - 13:10 Μαθήματα Πολιτιστικού Τουρισμού
13:10 - 14:00 Διάλειμμα
14:00 - 15:00 Συνάντηση Δικτύωσης
15:00 - 17:00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ