Σοφία Αντωνιάδου

Συν-ιδρύτρια και Διευθύνουσα Σύμβουλος, Discover Greek Culture