Έκθεση για τις σπουδές στη Γαλλία

Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος
2018-02-24 11:30 - 16:30

1977-2017: 40 χρόνια Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
2018-01-31 11:30 - 13:30


Εκπαίδευση σε θέματα Δημοσίων Συμβάσεων, ΕΣΗΔΗΣ και ΟΠΣ [18/12-19/12]

Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
2017-12-18 09:30 - 2017-12-19 13:15


Ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του ΚΠΙΣΝ ζωντανεύει

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
2017-12-01 18:25 - 19:25

ΦΥΛΟ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
2017-12-02 10:00 - 17:00

Σελίδες