Δομές υποδοχής του μικρού παιδιού στον κοινωνικό χώρο : Το Μεγάλο μας Σπίτι (Αθήνα) και το Πράσινο Σπίτι (Παρίσι) συνομιλούν [4/5-5/5]

Gérer les différences à l’école

Ημερίδα

 
Ζωντανα τωρα

4 Μαΐου 2018

Auditorium Theo Angelopoulos
18:30 - 20:30 1ο Στρογγυλό τραπέζι: Υποδοχή -- Eλληνική Γλώσσα
1ο Στρογγυλό τραπέζι: Υποδοχή -- Γαλλική Γλώσσα

5 Μαΐου 2018

Auditorium Theo Angelopoulos
10:30 - 13:30 2ο Στρογγυλό τραπέζι: Πρόληψη -- Eλληνική Γλώσσα
2ο Στρογγυλό τραπέζι: Πρόληψη -- Γαλλική Γλώσσα