Ο κόσμος των ειδήσεων σε Ευρώπη και Ελλάδα

 

Ημερίδα

 
Ζωντανα τωρα

19 Απριλίου 2018

Αίθουσα INNOVATHENS
17:15 - 21:00 Ο κόσμος των ειδήσεων σε Ευρώπη και Ελλάδα