Χρήστος Φραγκονικολόπουλος

Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ, Διευθυντής Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές, ΕΑΠ, Έδρα Ζαν Μονέ