Ο κόσμος των ειδήσεων σε Ευρώπη και Ελλάδα

INNOVATHENS - Δήμου Αθηναίων
2018-04-19 17:15 - 21:00

Έκθεση για τις σπουδές στη Γαλλία

Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος
2018-02-24 11:30 - 16:30

1977-2017: 40 χρόνια Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
2018-01-31 11:30 - 13:30


Εκπαίδευση σε θέματα Δημοσίων Συμβάσεων, ΕΣΗΔΗΣ και ΟΠΣ [18/12-19/12]

Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
2017-12-18 09:30 - 2017-12-19 13:15

Σελίδες