Παρουσίαση Βιβλίου: Οδηγός εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

 

Ομιλία

 
Ζωντανα τωρα

13 Νοεμβρίου 2018

Αίθουσα INNOVATHENS
18:30 - 20:30 Οδηγός εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση