Προετοιμάζοντας το εκπαιδευτικό ταξίδι

Ίδρυμα Ευγενίδου
2016-02-12 17:00 - 20:30To Σωστό Βιογραφικό Σημείωμα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
2015-12-02 15:00 - 17:00

Συζήτηση υποψηφίων πρυτάνεων Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
2015-11-27 14:00 - 16:30
ΑΕΙΦΟΡΟΣΧΟΛΕΙΟ - Όραµα, ∆ράσεις, Προοπτικές

Ίδρυμα Ευγενίδου
2015-11-06 16:00 - 21:00

Βλέμματα εκ του μακρόθεν: Άγιον Όρος και γυναίκες της Δύσεως,1880-1980

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα
2015-11-10 19:00 - 20:30

Σελίδες