Συνεργατικοτήτα στο σχολείο... Γιατί και πώς

Διαχείριση της διαφορετικότητας στο σχολείο

Συζήτηση

 
Ζωντανα τωρα

31 Οκτωβρίου 2019

Auditorium Theo Angelopoulos
19:00 - 21:00 Συνεργατικοτήτα στο σχολείο... Γιατί και πώς