Μαρία Καραφωτιά

 Eκπαιδευτικός σε πιλοτικές τάξεις Freinet στην Αθήνα