Κατερίνα Παούρη

Εκπαιδευτικός σε πιλοτικές τάξεις Freinet στην Αθήνα