ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - Μια Σχέση σε Εξέλιξη

 

Ημερίδα

 
Ζωντανα τωρα

9 Δεκεμβρίου 2016

Αίθουσα "Μωρίς Σαλτιέλ"
10:15 - 10:30 Χαιρετισμοί
10:30 - 11:00 Aπό το Κοινό στις Κοινότητες: Κινητοποιώντας τους Επισκέπτες των Μουσείων
11:00 - 11:30 Η Δημιουργία μιας Πολιτιστικής Συνεργασίας για την Αύξηση του Τουρισμού
11:30 - 12:00 Μαθήματα Πολιτιστικού Τουρισμού
12:00 - 12:30 Το Μουσείο ωε κινητήρια δύναμη για τον τουρισμό και η περίπτωση της Θεσσαλονίκης
12:30 - 13:00 Συζήτηση
13:00 - 13:30 Διάλειμμα
13:30 - 16:00 Συζήτηση Στρογγυλής Τράπε ζας με θέμα : Σύνδεση Μουσείων, Πολιτιστικών και Τουριστικών Οργανισμών. Δημιουργία Δικτύων Συνεργασίας