Σπύρος Πέγκας

Αντιδήμαρχος Τουρισμού και Διεθνών Σχέσεων, Δήμος Θεσσαλονίκης