Μαρία Τσαντσάνογλου

Διευθύντρια, Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης