ΑΕΙΦΟΡΟΣΧΟΛΕΙΟ - Όραµα, ∆ράσεις, Προοπτικές

Ίδρυμα Ευγενίδου
2015-11-06 16:00 - 21:00

Βλέμματα εκ του μακρόθεν: Άγιον Όρος και γυναίκες της Δύσεως,1880-1980

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα
2015-11-10 19:00 - 20:30

Ανοικτή δημόσια ακρόαση για την εκλογή Πρυτάνεων του ΕΜΠ

ΔΙΑΥΛΟΣ Εικονικό Συνεδριακό Κέντρο
2015-10-12 15:30 - 17:00

Το μουσείο του μέλλοντος

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
2015-09-08 19:00 - 20:30

ACS Athens Graduation Ceremonies

Σχολεία Αμερικανικής Παροικίας (Αθήνα)
2015-06-19 09:30 - 22:30

TEDxAcademyYouth 2015 - Τόλμησε να ονειρευτείς

Μουσείο Μπενάκη
2015-05-05 10:00 - 19:00

Παρόν και μέλλον των αρχαιολογικών μουσείων

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
2015-05-18 19:00 - 21:00

Σελίδες