Δράσεις ενίσχυσης ανθρώπινου δυναμικού στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με έμφαση στους νέους επιστήμονες

 

Ομιλία

 
Ζωντανα τωρα

3 Ιουνίου 2016

Αίθουσα "Έλλη Παππά"
11:00 - 13:00 Δράσεις ενίσχυσης ανθρώπινου δυναμικού στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με έμφαση στους νέους επιστήμονες