Εθνικός και Κοινωνικός Διάλογος για την Παιδεία - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΥΘΥΝΗ

Εθνικός και Κοινωνικός Διαλόγος για την Παιδεία

Ημερίδα

 
Ζωντανα τωρα

16 Απριλίου 2016

Αμφιθέατρο "Γαλάτεια Σαράντη"
10:45 - 11:00 Χαιρετισμοί
11:00 - 11:45 Απολογισμοί, δεσμεύσεις και προοπτικές
11:45 - 13:00 Δομές τεχνικής, επαγγελματικής και δια βίου εκπαίδευσης
13:00 - 13:10 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
13:10 - 14:40 Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Τίτλοι, Πιστοποιήσεις, Δικαιώματα, Αγορά Εργασί
14:40 - 15:00 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της συνάντησης - Συζήτηση