Εθνικός και Κοινωνικός Διάλογος για την Παιδεία - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΥΘΥΝΗ