Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ελλάδα

 

Ημερίδα

 
Ζωντανα τωρα
Η εκδήλωση πραγματοποιείται στα πλαίσια της σειράς εκδηλώσεων «Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Εκπαίδευση Ενηλίκων»

16 Οκτωβρίου 2017

Πύργος Βιβλίων
09:45 - 10:15 Καλωσόρισμα – Χαιρετισμοί
10:15 - 11:30 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, Πολιτικές για τη ΔΒΜ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
11:30 - 12:00 Διάλειμμα
12:00 - 13:00 Εργαλεία για φορείς Εκπαίδευσης Ενηλίκων
13:00 - 14:00 Ελαφρύ γεύμα
14:00 - 15:00 Ευρωπαϊκή Ατζέντα στην Ελλάδα, αποτελέσματα και προοπτικές
15:00 - 16:00 Συζήτηση - Ερωτήσεις
16:00 - 16:30 Συμπεράσματα