Αιμιλία Λυμπεράκη-Besson

Σύμβουλος Εκπαίδευσης Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, συγγραφέας, Εμπειρογνώμονας Ευρωπαϊκών Πολιτικών ΕΚΔΔΑ, Επιστημονική Συνεργάτιδα Πανεπιστημίου Λευκωσίας