Βασιλική Νικολοπούλου

Συντονίστρια Ευρωπαϊκής Ατζέντας για την  Εκπαίδευση Ενηλίκων