Κατερίνα Αλεξομανωλάκη

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Πολιτικών Επαγγελματικής Κατάρτισης, Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Ιδιωτικών Υπηρεσιών Απασχόλησης