Ελεύθερο και δημοκρατικό σχολείο, ουτοπία η πραγματικότητα; Γαλλικές και ελληνικές τάξεις Freinet συνεργάζονται και αλληλοεπιδρούν

 

Συζήτηση

 
Ζωντανα τωρα

26 Φεβρουαρίου 2018

Auditorium Theo Angelopoulos
19:00 - 21:00 Ελεύθερο και δημοκρατικό σχολείο, ουτοπία η πραγματικότητα; Γαλλικές και ελληνικές τάξεις Freinet συνεργάζονται και αλληλοεπιδρούν -- Eλληνική Γλώσσα
Ελεύθερο και δημοκρατικό σχολείο, ουτοπία η πραγματικότητα; Γαλλικές και ελληνικές τάξεις Freinet συνεργάζονται και αλληλοεπιδρούν -- Γαλλική Γλώσσα