ΗΦΑΙΣΤΟΣ: Eκσυγχρονισμός των δικτυακών υποδομών του συνόλου των φορέων της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας της χώρας

 

Συζήτηση

 
Ζωντανα τωρα

19 Ιανουαρίου 2018

Αμφιθέατρο "Γαλάτεια Σαράντη"
10:30 - 11:00 Προσέλευση
11:00 - 11:35 Καλωσόρισμα - Χαιρετισμοί
11:35 - 11:45 Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας: περιβάλλον ανάπτυξης σύγχρονων ηλεκτρονικών υποδομών και υπηρεσιών
11:45 - 12:05 Πράξη ΗΦΑΙΣΤΟΣ: εκσυγχρονισμός των δικτυακών υποδομών του συνόλου των φορέων της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας της χώρας
12:05 - 12:30 H ευρωπαϊκή διάσταση της Πράξης ΗΦΑΙΣΤΟΣ / Η εμπειρία από το Πανεπιστήμιο Ulm (VC)
12:30 - 13:20 Η σπουδαιότητα των ηλεκτρονικών υποδομών στους τομείς της έρευνας και της εκπαίδευσης. Ανάγκες, συνέργειες και προκλήσεις.
13:20 - 13:50 Διάλειμμα (ελαφρύ γεύμα)
13:50 - 15:00 Q & A - Ανοιχτή συζήτηση