Γιώργος Αγγελόπουλος

Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων