Το Νέο Δάσος της Βόρειας Εύβοιας

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
2022-04-13 19:00 - 21:00Πλατό media 3: Ανάπτυξη βιώσιμων πρακτικών στον πολιτισμό

Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος
2019-09-17 19:30 - 21:30

Πλατό Media 2: Υποστηρίζοντας την οικολογική δημιουργία

Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος
2019-06-18 19:30 - 21:30

Σελίδες