ΤΟ ΝΕΟ ΔΑΣΟΣ στο κέντρο της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης της Βόρειας Εύβοιας

 

Συζήτηση

 
Ζωντανα τωρα

17 Μαρτίου 2022

Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος
19:00 - 22:00 ΤΟ ΝΕΟ ΔΑΣΟΣ στο κέντρο της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης της Βόρειας Εύβοιας