Η αναγέννηση της Βόρειας Εύβοιας μέσα από τη θερμοκοιτίδα D-Hub

Megaron Plus / Κύκλος: «ΤΟ ΝΕΟ ΔΑΣΟΣ στο κέντρο της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης της Βόρειας Εύβοιας»

Συζήτηση

 
Ζωντανα τωρα

17 Μαΐου 2022

Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος
19:00 - 21:00 Η αναγέννηση της Βόρειας Εύβοιας μέσα από τη θερμοκοιτίδα D-Hub