Ελίνα Αγγέλη

Αρχιτέκτων Μηχανικός MSc., Υπεύθυνη Σωματείου ΔΙΑΖΩΜΑ για την Προστασία των Μνημείων