Το Νέο Δάσος της Βόρειας Εύβοιας

Megaron Plus / Κύκλος: «ΤΟ ΝΕΟ ΔΑΣΟΣ στο κέντρο της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης της Βόρειας Εύβοιας»

Συζήτηση

 
Ζωντανα τωρα

13 Απριλίου 2022

Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος
19:00 - 21:00 Το Νέο Δάσος της Βόρειας Εύβοιας