Ιωάννης Παπαδόπουλος

Καθηγητής μάρκετινγκ & οικονομικής επιχειρήσεων ξύλου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πρόεδρος Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού