Γαβριήλ Ξανθόπουλος

Δρ. Εκπρόσωπος της Ανεξάρτητης Επιστημονικής Επιτροπής, Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτωντου Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ»