ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

 

Ημερίδα

 
Ζωντανα τωρα

1 Οκτωβρίου 2021

Aνατολική Αίθουσα
09:00 - 11:05 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ/ ΣΚΟΠΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ/ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ
11:05 - 13:05 ΔΥΝΑΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
13:05 - 13:45 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ – ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ
13:45 - 15:25 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΙΑΣ