ΑΠΟ ΤO ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΤO ΕΔΑΦΟΣ: ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

 

Συζήτηση

 
Ζωντανα τωρα

5 Οκτωβρίου 2021

Auditorium Theo Angelopoulos
19:00 - 21:00 ΑΠΟ ΤO ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΤO ΕΔΑΦΟΣ: ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ