Μανώλης Πλειώνης

Πρόεδρος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών