Μανώλης Πλειώνης

Διευθυντής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών