Το σύμπλεγμα δρόμοι-αιολικά πάρκα–βιοποικιλότητα υπό το πρίσμα του αειφορικού χωροτακτικού σχεδιασμού

 

Ομιλία

 
Ζωντανα τωρα

22 Δεκεμβρίου 2021

eΑίθουσα ΠΣ-1
11:00 - 13:00 Το σύμπλεγμα δρόμοι-αιολικά πάρκα–βιοποικιλότητα υπό το πρίσμα του αειφορικού χωροτακτικού σχεδιασμού