Ενεργειακές, γεωπολιτικές και κλιματικές κρίσεις: πώς θα επιτευχθεί η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία;

 

Ομιλία

 
Ζωντανα τωρα

12 Απριλίου 2022

Auditorium Theo Angelopoulos
19:00 - 21:00 Ενεργειακές, γεωπολιτικές και κλιματικές κρίσεις: πώς θα επιτευχθεί η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία;