Φοίβη Κουντούρη

 Καθηγήτρια Οικονομικών και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Κοινωνικοοικονομικής και Περιβαλλοντικής Βιωσιμότητας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών