Ανάπτυξη Πρωτογενή Τομέα στα μικρά Κυκλαδονήσια

 

Ημερίδα

 
Ζωντανα τωρα

16 Μαΐου 2015

Αμφιθέατρο
09:30 - 10:00 Xαιρετισμοί
10:00 - 11:00 Πρώτη Ενότητα
11:00 - 11:30 Διάλειμμα
11:30 - 12:30 Δεύτερη Ενότητα
12:30 - 13:00 Διάλειμμα
13:00 - 14:15 Τρίτη Ενότητα
14:15 - 14:45 Διάλειμμα
14:45 - 15:00 Τέταρτη Ενότητα