Δημήτρης Σκάλκος

Αναπληρωτής καθηγητής, Διοίκησης & Οικονομίας επιχειρήσεων τροφήμων, Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου