Ευάγγελος Αποστόλου

Αναπληρωτής Υπουργός Παραγωγικής Ανασυκρότησης, Περιβάλλοντος και  Ενέργειας