Μανώλης Κουτσουλάκης

Χωροτάκτης - Περιφερειολόγος, υπ. Διδάκτωρ Διεθνών & Ευρωπαικών Σπουδών, πρ. Σύμβουλος Υπ. Ανάπτυξης και Εργασίας